Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Αστρολάβος Τεχνική ΟΕ

Δραστηριότητες
Εξοπλισμός
Project Gallery
Πελάτες
Σύνδεσμοι

 

Google
 

Ιστορικό

Η εταιρεία ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ - Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 με έδρα την Αθήνα και με σκοπό να ενσωματώσει σε ένα νέο, ανεξάρτητο και δυναμικό μελετητικό σχήμα την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και δημιουργία των εταίρων της και των συνεργατών τους.

Ο Μιχάλης Ξινόγαλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1988, μεταξύ άλλων διετέλεσε εταίρος, Τεχνικός Διευθυντής του Τμήματος Μελετών Τοπογραφίας – G.I.S. και Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων στην εταιρεία «ΕΡΕΙΣΜΑ – Θ. ΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Ε.» (1993-2003).

Η Φωτεινή Μαυρομανωλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1988, υπήρξε συνεργάτις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά Α.Ε.» σε μελέτες Τοπογραφίας, G.I.S. και Συγκοινωνιακών Έργων (1989-1994) και στέλεχος της εταιρείας «ΕΡΕΙΣΜΑ – Θ. ΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Ε.» όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Τεχνική Διευθύνουσα Μελετών Κτηματολογίου και Υπεύθυνη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (1994-2003).

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας από το 2003 έως και το 2012 παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα.

horizontal rule

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, για την εξυπηρέτηση  Δημοσίων φορέων και Οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Έμφαση δίνεται στη συνεχή προσπάθεια για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και την ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνικών έχει ενσωματωθεί στην τεχνογνωσία της εταιρείας μέσα στο χρόνο, γεγονός που της δίνει ηγετική θέση σε σημαντικούς τομείς της αγοράς.

horizontal rule

Δυναμικό

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και διαθέτει Μελετητικό Πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία 16 (μελέτες Τοπογραφίας) και Ε’ τάξης στην κατηγορία 10 (μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων).

Επίσης, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.). και του Συνδέσμου Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (Σ.Ε.ΓΕ.Κ.).

Στο μελετητικό δυναμικό της εταιρείας συμμετέχουν:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Μιχάλης Ξινόγαλος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός (1988) 16/Γ - 10/Γ
Φωτεινή Μαυρομανωλάκη Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός (1988) 16/Γ - 10/Γ
Χρήστος Αλιμπέρτης Πολιτικός Μηχανικός (1989) 16/Γ - 10/Γ
Χρήστος Βάγιας Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός MSc (1994) 16/Α - 10/Α
Κώστας Φωτιάδης Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός (1999) 16/Α - 10/Α
Παναγιώτα Σωτηροπούλου Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός (1994) 16/Α - 10

Οι ανωτέρω πλαισιώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ειδικούς συνεργάτες, ενώ η λειτουργία της εταιρείας υποστηρίζεται από έμπειρο διοικητικό προσωπικό.

Η εταιρεία διαθέτει, επίσης, υψηλού επιπέδου υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

horizontal rule

Πεδίο δραστηριοτήτων

Κύριοι τομείς δραστηριότητας της ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. είναι οι Τοπογραφικές Μελέτες, οι Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οι Μελέτες Χάραξης Αγωγών, οι Μελέτες Κτηματολογίου, οι Φωτογραμμετρικές Μελέτες, οι Εφαρμογές Τρισδιάστατης Σάρωσης Laser και η ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).

 
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα
Webmaster: xmike@otenet.gr
Copyright © 2003-2013 ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ - Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε.